زمین عملیاتی Functional Earthing

https://plamo.ir بخشی از وبینار سیستم‌های ارتینگ، یکبار برای همیشه برگزار شده در روزهای یکشنبه و دوشنبه 19 و 20 شهریور ماه 1402


ارسال شده توسط : پلامو
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید