مرهمی بر سوگ بخش دوم/استاد مهرداد آرامش

پذیرفتن سوگ، فراموش کردن آن نیست، یادگیری "چگونه زندگی کردن با آن" است.در دومین قسمت از سرفصل سوگ با ما همراه شوید تا ببینیم چطور میتوانیم این رنج عظیم رو بپذیریم و به کمک هم، مرهمی بر آن شویم ...Mehrdadarameshoffice@
ارسال شده توسط : مسیر زندگی✅
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید