مرهمی بر سوگ بخش اول/استاد مهرداد آرامش

سوگ، رنج عظیمی به نام سوگ، درد بی درمانی به نام سوگ، زخمی که هرگز جاش خوب نمیشه ... در اولین قسمت از سرفصل سوگ با ما همراه باشید تا به کمک هم، مرهمی بر این رنج باشیم ... Mehrdadarameshoffice@
ارسال شده توسط : مسیر زندگی✅
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید