بومی سازی تجهیزات فرستنده پر قدرت رادیو و تلویزیون

تجهیزات فرستنده پر قدرت رادیو و تلویزیون بومی‌سازی شداین تجهیزات امکان کار در شرایط دمایی منفی۱۵ تا مثبت ۵۰درجه سانتیگراد را دارند.
ارسال شده توسط : نماوید✅
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید