مستند ویدئویی از تابلو خوشنویس (مولانا) اثر استاد کمال الملک در موزه مجلس

ویژگی‌ها و محاسن تدوین شناسنامه‌ و مستند نگاری ویدئویی و آپلود آن در فضای مجازی برای آثار به قرار ذیل می باشد: 1 ـ مستندسازی ویدئویی از تابلو نقاشی از طریق ثبت جزئیات مربوط به اثر از طریق ویدئو درچند فرم از فضا و موقعیت قرار گرفتن تابلو در موزه ازموجودیت آن اثر صیانت می کند. 2 ـ امکان مجازی کردن شناسنامه‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی. 3 ـ قابلیت ایجاد پرسش و پاسخ‌ بیشتر در مورد آن آثار ملی ارزشمند درمستند ویدئویی. 4 ـ قابل استفاده بودن این مستند برای موزه ‌داران، مرمت‌گران، پژوهشگران، گروه حفاظت فیزیکی و پلیس. 5 ـ مستند فوق در کاربردی کردن راهبردهای حفاظت پیشگیرانه وبرنامه‌های مقابله با بحران مؤثر خواهد بود. 6- معرفی و اشاعه آن آثار به گونه ای دیگر و در فضایی دیگر نیز موجب جذب مخاطبان جدید و اشاعه هرچه بیشتر آثار میشود. مشخصات : رنگ و روغن روی بوم - 1258 ه.ش- 325 × 255 میلیمتر معرفی اثر: تنها اثر آبرنگ کمال الملک در موزه مجلس تابلوی خوشنویس (مولانا) است. این اثر را نقاش با تکنیک آبرنگ و با شیوه پرداز که از پرکارترین و ظریفترین شیوه های نقاشی است ساخته و پرداخته است. حالت سوژه دقیقا منطبق با روش صحیح کتابت و خوشنویسی سنتی است از این روی تصویر این تابلو طی دهه های متوالی در کتب آموزش هنر مدارس کشور منتشر شده است. معرفی اثر از آقای نظریان مدیر موزه مجلس تهیه کننده: علی منافی، کارشناس حفاظت و اشاعه موزه مجلس
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید