فیلم به دنیا آمدن نوزاد یاسوجی در ارتفاع 9 هزارپایی - در آسمان متولد شد

نوزاد یاسوجی در ارتفاع ۹ هزارپایی در اورژانس هوایی به دنیا آمد. اورژانس هوایی کهگیلویه و بویر احمد در حال انتقال یک زن از مناطق صعب العبور به مراکز درمانی یاسوج بود که در ارتفاع ۹ هزار پایی وضع حمل کرد و نوزاد پسر خود را به دنیا آورد.
ویدیوهای مرتبط