دانلود بازی "سفیر عشق"

سفیر عشق روایتی است از مهران ایرانی، یکی از وفادارترین همراهان امام حسن(ع) که پس از خیانت یاران به ایشان سرخورده به ری، شهر آباء و اجدادی‌اش، باز گشته و تلاش میکند خود را در روزمره زندگی غرق نماید تا شاید غم این بی وفایی را از یاد ببرد، اما دست تقدیر و ظلم حاکم زمان، او را مجبور به هجرت مینماید. کوفه، که در آن زمان به عنوان پایگاه شیعیان شناخته میشود مقصد اوست.حضور سفیر امام حسین(ع) در کوفه جهت صحت سنجی دعوت کوفیان،آغازگر روایتی است که مهران ایرانی بار دیگر شمشیر از نیام بر آورده و برای امام زمانش تا پای جان ایستادگی کند. سفیر عشق تجربه ای است متفاوت از عشق، وفاداری و آزادگی.
ویدیوهای جدید