لحظه تخلیه ماهی ها با هواپیما

هزاران ماهی در دریاچه با هواپیما تخلیه شدند. ، دریاچه‌های بدون ماهی در ایالت یوتا آمریکا میزبان هزاران ماهی کوچک شدند.بخش منابع حیات وحش یوتا در آمریکا تصاویری زا تخلیه ماهی‌ها به وسیله هواپیما به دریاچه‌ها را منتشر کرده است.ماهی که بین ۲.۵ تا ۷.۵ سانتیمتر هستند شامل قزل آلای رنگین کمان، قزل‌آلای بی‌رحم، قزل آلای بروک، قزل آلای ببری، اسپلاک و ماهی خاکستر قطب شمال هستند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید