تومان چطور جای ریال را می‌گیرد؟

یک فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس تصویب شد. صفرها که از روی اسکناس ها پاک شوند، ریال به تومان تبدیل می شود؛ هر تومان هم 10 هزار ریال کنونی، معادل 100 پارسه خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی گفته: 4 سال زمان می برد تا اسکناس های جدید جایگزین اسکناس های قدیمی شوند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید