تئوری مبادله چیست و چه اهمیتی دارد؟

درود خواهی نخواهی #زمونه طوری شده که باید در ازای کاری که برات صورت میگیره، چیزی را #پرداخت کنی و بدی! حالا میخوای قبول کن ، میخوای نکن ولی #واقع_بینی باعث میشه تا راحتتر بتونی با #مسئله مواجه بشی و #پاسخ مناسب‌تر و در خورشأن‌تری به اون بدی و صد البته #نتایج بهتری نیز بدست آوری این امر را #تئوری_مبادله یا #Exchange_Theory میگن
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید