مراسم خاکسپاری در خواجه اباصلت

برگزاری مراسم تشیع و خاکسپاری در آرامستان خواجه اباصلت مشهد توسط تشریفات بهشت. تلفن سفارشات:۳۸۳۳۱۰۴۴
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید