ادیت از تور ( ثور )

میکس از لحظات خوب و بد تور ، ثور =| آخر من نفهمیدم بگم تور یا ثور = اصلش تور هست ولی ثور هم میگن =/
ویدیوهای مرتبط