تصاویر کمیاب و ترمیم شده از جنگ جهانی اول - World War Photos In Color

ما مجموعه ای از عکس های سیاه و سفید را که در زمان جنگ جهانی اول گرفته شده است ، جمع آوری کرده ایم و توسط متخصصان ترمیم و رنگ آمیزی شده است. جنگ جهانی اول از ژوئیه سال 1914 آغاز شد و تا نوامبر 1918 ادامه یافت و منجر به بسیج بیش از 70 میلیون سرباز شد. قدرتهای اصلی متفقین فرانسه ، امپراتوری بریتانیا ، روسیه ، بلژیک ، ایتالیا ، ژاپن و ایالات متحده بودند. قدرتهای اصلی مرکزی آلمان ، اتریا-مجارستان ، امپراتوری عثمانی و بلغارستان بودند. این فیلم فرصتی بی نظیر برای دیدن تاریخ معاصر است .
ویدیوهای مرتبط