شکار شدن جوجه پنگوئن توسط قاپوی بزرگ

قاپو یا مرغ قاپو از پرندگان درشت و کرانه‌زی نواحی سردسیر است که کارش طعمه‌دزدی یعنی قاپیدن طعمهٔ دیگر پرندگان است. به قاپو، کاکایی اقیانوسی و اسکوآ هم گفته شده‌است. سرده این پرندگان، سرده قاپوهاStercorarius و خانواده‌ای که آن‌ها تشکیل می‌دهند قاپویانStercorariidae نامیده می‌شود. قاپوها در حدود هفت گونه دارند
ویدیوهای مرتبط