آموزش فن بیان | تمرین فن بیان | تمرین واژه پردازی | سخنوران

www.sokhanvaran.org کانون سخنوران | 64071 - 021 آموزش و تمرین فن بیان بخش واژه سازی و دایره واژگان توسط استاد حسینیان بنیانگذار موسسه سخنوران و آموزش سخنوری حرفه ای در ایران
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید