سه مرگ و سه زندگی. بهترین سکانس جبارسینگ در فیلم شعله

این صحنۀ مرگ و زندگی و غم و شادی بصورت بسیار هنرمندانه و فلسفی در فیلم شعله ساخته و پرداخته شده است.صخره های خشک و بی روح با حضور راهزانانی در تکاپو برای بقا و صدای بلبل ، زنده و پویا شده است.
ویدیوهای مرتبط