رنگ و ظاهر یاقوت

رنگ یاقوت مهمترین عامل کیفی آن است. پرطرفدارترین رنگ این سنگ قرمز خالص با رگه هایی از رنگ آبی است. این ترکیب را به نام خون کبوتر می شناسند. وقتی رنگ یاقوت خیلی روشن باشد، آنرا به عنوان یاقوت صورتی دسته بندی می کنند که بنابر هر منطقه فرق می کنند. در بعضی مناطق یاقوت صورتی را هم همان یاقوت قرمز درنظر می گیرند. درخشش فوق العاده رنگ قرمز نشان میدهد که لعل قرمز رنگ درخشش است. سایت گوهرشناسی: اینستاگرام:gemology-laboratory
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید