انیمیشن گوسفند زبل پینگ پنگ

انیمیشن گوسفند زبل پینگ پنگ (Shaun the Sheep) شان تصمیم میگیرد با سگ مزرعه مسابقه پینگ پنگ بر گزار کند که روباهی به مزرعه حمله می کند...