دیوان محاسبات و سازمان بازرسی طبق قانون نمی‌توانند نظارت کنند

رئیس دیوان محاسبات: در جاهایی که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی طبق قانون نمی‌توانند نظارت کنند همچنان حقوق نجومی داریم! www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :
ویدیوهای مرتبط