معرفی استان - چشمه ی آب نهر - جاده یاسوج به کاکان

معرفی استان - این برنامه به معرفی چشمه آب نهر وجاده یاسوج به منطقه کاکان دراستان کهگیلویه وبویراحمد میپردازد.
ویدیوهای مرتبط