کنار زدن نوشابه‌های کوکاکولا توسط رونالدو در کنفرانس خبری!

در کنفرانس خبری پیش از بازی پرتغال و مجارستان، رونالدو نوشابه های کوکاکولا را از مقابل خود کنار زد و بطری آب را جلویش گذاشت!
ویدیوهای مرتبط