پیش‌بینی‌های دکتر تنهایی دو هفته پیش از شورش و اعتراضات در ایران

فیلم کامل گفتگوی پیام فضلی‌نژاد با دکتر ابوالحسن تنهایی، رئیس انجمن جامعه‌شناسی تفسیری ایران در شوکران بیستم
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید