وزارت بهداشت: شهرهای شرقی کشور در معرض ویروس هندی کرونا هستند

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت: شهرهای شرقی کشور در معرض ویروس هندی کرونا هستند و نگران هستیم. ویدئو را مشاهده نمائید.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید