زمین تجاری مسکونی بزرگ

این فایل شامل همه مزایا برای خرید یک ملک تجاری مسکونی میشود. در این ملک ۲ ساختمان واقع شده که یک ساختمان قدیمی و دیگری ۷ سال ساخت می‌باشد.این ملک دارای ۳۲ متر طول بر تجاری و ۲ بر می‌باشد و ....
ویدیوهای مرتبط