پاسخ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به شبهات شرط سنی برای ریاست جمهوری

شبکه دو - 20 اردیبهشت 1400 - 22:40| پاسخ سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان به کسانی که می‌گویند تعیین شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای ریاست جمهوری برای حذف یک فرد خاص است
ویدیوهای مرتبط