نکاتی مهم برای همه انتخابات‌ها

استاد رائفیپور نکاتی مهم برای همه انتخابات‌ها آقایونی که برای یه پست‌ سر و دست می‌شکونید، حواستون هست!؟ masaf@
ویدیوهای مرتبط