خروج شیلنگ خودروی آتش نشانی حادثه آفرید

شیلنگ آب وسط ماموریت آتشنشانی از کنترل یکی از ماموران خارج شده و به اطراف پرت می‌شود. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir
ویدیوهای مرتبط