پشت پرده چهارشنبه های سفید

دنیا به تتن تتن تتن افتاده یعنی به سراشیبی تن افتاده در کوچه ابتذال دنیا شیطان با وسوسه در کمین زن افتاده *** تو قلب زمین و قبله دل‌هایی همزاد فرشته‌ای، خدا سیمایی تنپوش سپید نور را بر تن کن ای گوهر عشق! در صدف زیبایی ***
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید