انصراف از رقابت با یک مشورت

برادر سید حسن خمینی می‌گوید او در مشورت با رهبری تصمیم گرفته که وارد گردونه انتخابات نشود. همین ماجرا در مورد ابراهیم رئیسی هم شنیده شد که البته شایعه به نظر می‌رسید.
ویدیوهای مرتبط