حل تمرین کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون و کارپنتر ویرایش هفتم

حل المسائل کتاب آیرودینامیک برای مهندسان هافتون و کارپنتر ویرایش هفتم SOLUTION MANUAL FOR AERODYNAMICS FOR ENGINEERING STUDENTS 7TH EDITION نویسنده(گان): E. L. HOUGHTON, P. W. CARPENTER, STEVEN COLLICOTT, DANIEL VALENTINE
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید