چارچوب مذاکرات ما را مقام معظم رهبری به روشنی مشخص کردند و ما طبق آن پیش می رویم

روحانی: چارچوب مذاکرات ما را مقام معظم رهبری به روشنی مشخص کردند و ما طبق آن پیش می رویم/طرف بدهکار آمریکا است، ما بعد از راستی آزمایی به کلیه تعهداتمان باز خواهیم گشت
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید