فواید روزه داری از زبان دانشمندان آمریکایی

فواید روزه داری از زبان دانشمندان آمریکایی روزه تاثیر زیادی در جلوگیری از ابطلا به انواع سرطان دارد. در واقع روزه گرفتن باعث ضعیف شدن سلول های سرطانی میشه و سلول های سرطانی رو میکشه. واژه ی fasting رو در اینترنت جستجو کنید.
ویدیوهای مرتبط