شوخی سامان گوران با مهاجرت مزدک میرزایی

شوخی جالب سامان گوران با گزارشگران صدا و سیما با سوژه مهاجرت مزدک میرزایی به انگلیس را ببینید.
ویدیوهای مرتبط