آیا حاضری بهای رسیدن به هدفت را بپردازی؟ توان تحمل سختی های راه را داری؟ - فرافکر

چقدر تحمل سختی های راه رسیدن به هدفت را داشته باشی؟ حاضری بهای رسیدن به اهدافت را بپردازی؟ می توانی یک یا دو سال تحمل کنی تا به آنچه میخواهی دست یابی؟ هدف تو هر چقدر بزرگ تر باشد، به همان اندازه باید بهای بیشتری بپردازی! داستان زندگی ما شبیه به یک کودک است که در بازار فروش خوراکی در حال گشت و گذار است. این کودک یکی یکی وارد مغازه ها می شود. او خوراکی ها را می خورد. دوباره به راهش ادامه می دهد. همین طور وارد مغازه های بعدی می شود. اما او می داند که مغازه هایی که جلوتر هستند، خوراکی های خوشمزه تر و بهتری دارند. در حالیکه خسته شده و راه زیادی آمده، به راهش ادامه می دهد. چون می خواهد به آن خوشمزه ترین خوراکی های مغازه های جلوتر برسد! ما هم در زندگی هدفی داریم که هر چه آن هرف بزرگتر باشد، تلاش و تحمل بیشتری نیاز دارد. زیرا هر هدفی بزرگتر باشد، مسیر طولانی تر و سخت تری برای رسیدن به هدفت باید طی کنی! آیا حاضری بهای رسیدن به هدفت را بپردازی؟ مثلاً هدفت تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق است. آیا حاضری یک سال تحمل کنی تا آموزش های لازم را ببینی؟ یا می خواهی از همین فردا صاحب شغلی شوی که حقوق ثابتی دارد و توان تحمل سختی را نداری؟! به قول معروف، یک شب بخور نان و تره، یک عمر بخور نان و کره! بعضی افراد نمی توانند درست سطح تحمل خودشان را بسنجند. گاهی فکر می کنی که طاقت سختی های مسیر رسیدن هدفت را داری، اما وقتی حرکت می کنی، می فهمی اشتباه می کردی! بیندیش و به نتیجه برس که: آیا حاضری بهای رسیدن به هدفت را پرداخت کنی؟
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید