حضور مهندس خواجه ای مدیر کل بنیاد مسکن استان زنجان

اقدامات بنیاد مسکن استان زنجان در راستای محرومیت زدایی و اعلام پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی این نهاد
ویدیوهای مرتبط