آموزش تونفا ۱۲۰

تکنیک شماره ۳۴ آموزش سلاح های سرد در کانال روبیکا و اینستا به آدرس selahsard110 ابداع توسط استاد سید مسلم موسوی
ویدیوهای مرتبط