️مانع‌زدایی در ایران‌خودرو از سال گذشته شروع شده است

به گزارش رصد روز ، سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا، در بازدید از ایران‌خودرو در ابتدای سال "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" گفت: ️محرومیت سبب ارایه عملکرد بهتر ایران‌خودرو شده است. او ادامه داد: ️مانع‌زدایی در ایران‌خودرو از سال گذشته شروع شده و باید اذعان کرد ️بهترین شرایط را از منظر امنیت اقتصادی در ایران‌خودرو داشته‌ایم.
ویدیوهای مرتبط