اولین تصاویر از سانتریفیوژ بومی IR-۹

در پانزدهمین سالگرد روز ملی فناوری هسته ای و با دستور رییس جمهور، گازدهی به ماشین های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی سازی نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-9 آغاز شد و مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهره برداری قرار گرفت.
ویدیوهای مرتبط