تیر تقطیع کلیپ‌های استاد رائفی‌پور این‌بار در مورد چین هم به سنگ خورد

«تقطیع چینی» تیر تقطیع کلیپ‌های استاد رائفی‌پور این‌بار در مورد چین هم به سنگ خورد. با دیدن این کلیپ به نمونه‌ای از بی‌اخلاقی‌های برخی از رسانه‌ها پِی خواهید برد. جالبه شما عزیزان بدونید؛ بخشی که به عنوان صحبت‌های استاد قبل از قرارداد چین در کلیپ تقطیع شده آمده مربوط به سخنرانی ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ و بخشی که به عنوان صحبت‌های بعد از قرارداد چین آمده مربوط به سخنرانی ٢٢ مرداد ٩٨ در خرم آباد می‌باشد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید