دوبله من از مرینت توضیحات مهمممممم

سلام دوستان میدونم این دوبله رو قبل از اینکه همه ویدیوهامو پاک کنم گزاشتم ولی گفتم بزارم چون دارین آنفالو می کنین خب نکنین حال دوبله کردن ندارم درس دارم آنفالو نکنین تازه ۷۰۰ تاییم کنید تا دوبله جدید بزارم
ویدیوهای مرتبط