ما نسبت به محیط اطرافمان مسئولیم!

آیا می دانستید مسئولیت تمام افرادی که برای ما، یا با ما کار می کنند و خدماتی را به ما ارائه می دهند با ماست؟ پس یادمان باشد اگر اتفاقی برای هرکدام از این افراد بیوفتد، در قبال این اتفاق ها، هزینه های هنگفتی را باید از جیبمان پرداخت کنیم جلوی ضرر رو از هر طرف بگیری منفعته! بیمه مسئولیت را جدی بگیریم آدرس سایت: www.samaninsuranc.ir راه های ارتباطی: 021-66506616 023-31403
ویدیوهای مرتبط