خلاصه جنگ زمستان بین شوروی و فنلاند به سبک کشورهای توپی

به طور خلاصه در این جنگ، شوروی با وجود ارتش بزرگی که داشت، به دلایلی همچون ضعف فرماندهی نتوانست مقاومت فنلاند با ارتشی ضعیف‌تر را در هم بشکند. البته در نهایت جنگ توانست بخش‌های از فنلاند را تسخیر و به خاک خود اضافه کند.
ویدیوهای مرتبط