ایرانی ها در فناوری های مختلف خیلی خوب دارند پیشرفت می‌کنند...

مدیر تحقیقات انستیتو واشنگتن: تحریم ها اقتصاد ایران را به سمت غیرنفتی شدن برده/هر چه اقتصاد ایران از نفت فاصله بگیرد تحریم آن سخت تر شده و حمایت بین المللی از آن کمتر می‌شود...! قابلیت های موشکی و پهپادی ایران تهدیدی حیاتی برای دشمنان این کشور است/خبر بد این که در فناوری های مختلف هم خیلی خوب دارند پیشرفت می‌کنند...!
ویدیوهای مرتبط