گیم پلی باری ماینکرافت

نظر من درباره بازی ماینکرافت اینه که این بازی واقعا یک شاهکاره وقتی که کلی جهان بی انتها در اختیار شما قرار میگیره و هرجه قدر هم که بری جلو تمامی نداره و هرچه که در ذهن خود داریم را میتوانیم در این بازی پیاده کنیم و بسازیم،هرجه قدر که میحواهیم زمین را بکنیم( محدود) و انبار های بزرگ داشته باشیم تغییر کاراکتر بدهیم، جهان های دیگر بخریم دیگر از بازی ماینکرافت جه میخواهیم؟!!!!!!!!!
ویدیوهای مرتبط