کتاب جامع هوش اسمارتیز

در این ویدئو به تحلیل محتوای کتاب جامع هوش اسمارتیز پرداختیم.جامع ترین کتاب هوش کشور با بیش از 5000 سوال 4گزینه ای می باشد.ویژگی ها :1- هشت کتاب در یک کتاب/2-250 مبحث کاربردی /3- تیپ بندی سوالات(هوش تصویری،هوش تجسمی،هوش محاسباتی،هوش کلامی،هوش منطقی،هوش سرعتی«قت و تمرکز»،هوش تجربی)/4-پوشش کامل تمامی مباحث هوش / 5- نویسندگان:مسعود بیگدلی،دکتر حسن قربانی/تلفن مرکز پخش: 02166960000-/انتشارات پویش
ویدیوهای مرتبط