رودان علیه کامازوکی

رودان دیو اتش هست یا برادر شیطان یکی از هیولاهایی که بر گودزیلا سر تعظیم اورد جز قویترین کایجو ها هست و من زیاد اطلاعاتی از کامازوکی ندارم ولی میدونم یه خفاش تایتانیه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید