°نه یک بشر نه خدایی

°نه یک بشر نه خدایی و ماندم تو که ای...؟ [استوری ولادت] میلاد_مولا حاج_مهدی_رسولی استوری
ویدیوهای مرتبط