کاما/ درنگی بر اسناد لانه جاسوسی قسمت اول

شاید یکی از مهمترین اهداف برنامه #کاما بازخوانی عبارت کلیدی رهبر انقلاب است، به نحوی که ما در سایه غفلت و بی‌توجهی به علوم انسانی تمام مشکلات مان را حل شده می‌پنداریم و یا افراد و گروه‌ها را باعث این مشکلات می‌دانیم و حل آن را با از میان برداشتن این افراد ممکن می‌بینیم. این غفلت باعث شده تا این مشکلات برای ما تبدیل به مسئله نشود و همیشه از در اضطرار و ضرور با این مشکل‌ها روبرو شویم و تکرار تاریخ که هیچ هرروز و هر دوره با این مشکلات دست به گریبان باشیم.قسمت اول این برنامه به موضوع " چرایی بازخوانی دوباره اسناد" اختصاص دارد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید