روحانی: وزارت صمت باید روزانه قیمت کالا های اساسی را اعلام کند

روحانی: به وزارت صمت تکلیف کردیم روزانه قیمت کالا های اساسی را اعلام کند؛ دیگر شکایت لازم نیست
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید