ستاری: شهرداری در تهران هوشمند صاحب شهر می شود

معاون علمی رییس جمهوری گفت: تهران هوشمند یک نرم افزار جدید است که این قدرت را به شهرداری می دهد که صاحب شهر شود زیرا هم اکنون شهرداری صاحب اتفاقات شهر نیست.
ویدیوهای مرتبط